Příspěvky 2012

MODRÁ MARTINA                                                     200,-

HLAVATÁ EVA                                                           600,-

DOBROVODSKÝ FRANTA                                         500,-

HLAVNÍČKOVÁ JARMILA                                            200,-

RŮŽIČKA MICHAL                                                      200,-

JUHASZOVÁ JANA                                                   400,-

BENEŠ JAROSLAV                                                   200,-

OPL JIŘÍ                                                                   200,-

BUCHAROVÁ KATKA                                                500,-

KREBS STANISLAV                                                   500,-

KAMAS DAVID                                                          200,-

VLACHOVÁ MARIE                                                   200,-

CHARVÁTOVI                                                            100,-

RANSDORFOVI                                                         200,-

ŠVEC JOSEF st.                                                       500,-

ŠVEC JOSEF ml.                                                      500,-

FRONIC BEDŘICH                                                     500,-

BLESKOVÁ SLÁVKA                                                 200,-

ČERNÝ LADISLAV                                                     500,-

TICHÝ VÁCLAV                                                          200,-

DLABAČOVÁ HELENA                                              200,-

DVOŘÁK LÁĎA                                                         200,-

KUDRNOVÁ ALENA                                                  200,-

ČERNÁ JIŘINA                                                          200,-

BARDONOVÁ JIŘINA                                                 200,-

NESVADBA PETR                                                     200,-

PETR BOHUMIL                                                         200,-

IDA HOLEŠÍNSKÁ                                                     200,-

DOŠKAŘ JAN                                                           200,-

CHÝLE PETR                                                            200,-

SECKÁ NAĎA                                                          200,-

ZIMOVÁ JARMILA                                                     200,-

LANCINGROVÁ EVA                                                200,-

SÝKOROVÁ SIMONA                                               400,-

VOITH PAVEL                                                          300,-

MAROUŠEK PAVEL                                                300,-

CHALUPOVÁ KVĚTA                                               300,-

SOLAŘ VLADIMÍR                                                     300,-

KOVÁŘ PETR                                                           300,-

PAŠEK VLADIMÍR                                                    300,-

ŠKÁBA OTA                                                             200,-

MACHÁČKOVÁ VĚRA                                              200,-

DAVID JAROSLAV                                                    500,-

SECKÁ RADKA                                                        500,-

KUBECOVÁ JITKA                                                    201,-

GEMBALA OTAKAR                                                 200,-

ČERVENKA JIŘÍ                                                       200,-

JIROUŠEK PAVEL                                                    200,-

ŠOURKOVÁ VĚRA                                                   200,-

BERAN ZDĚNEK                                                     200,-

PITROVÁ JAROSLAVA                                             200,-

HOŘEJŠÍ MILOŠ                                                      200,-

URBANOVÁ ZUZKA                                                 200,-

RYBENSKÝ                                                             200,-

PETRECKÁ MARKÉTA                                             200,-

TUREČKOVÁ MIROSLAVA                                       200,-

KANTOROVI                                                            300,-

ŽIKOVNICKÝ ANTONÍN                                            200,-

VESELÁ APOLENA                                                 200,-

KORBELÁŘ PAVEL                                                 200,-

KUBISKOVÁ JITKA                                                 200,-

WALTR MICHAL                                                     200,-

WALTR LADISLAV                                                  200,-

MERGL MIROSLAV                                                200,-

FRANC LUDVA                                                       200,-

VODÁKOVÁ OLGA                                                 200,-

FROLICH MIROSLAV                                              200,-

KALINOVI                                                               300,-

KUDRNA KAREL                                                    400,-

JAVOR JAN                                                            200,-

KUTKOVI                                                               250,-

DATLOVÁ VĚRA                                                   200,-

WAIDINGEROVÁ VĚRA                                        200,-

KRÁL JIŘÍ                                                             200,-

HRDINA MARTIN                                                   200,-

JURKOVIČ JAROSLAV                                          200,-

NÁGLOVÁ                                                           100,-

KOŽDOŇOVI                                                        200,-

SKALICKÝ ZBYŠEK                                             200,-

HERBICH                                                            100,-

PODANÁ MICHAELA                                           200,-

VONÁŠKOVÁ                                                     200,-

ČÁSTKA MILOŠ                                                  200,-

BÁRTOVI                                                            200,-

ŘÍHA                                                                  200,-

 

 

ZŮSTATEK Z ROKU 2011                                1200,-

 

SOUČET                                                     22251,-

 

NÁKLADY               

KANCELÁŘSKÝ MATERIÁL                               223,-

ŠTĚRK - RECIKLÁT  16.4.12                              2300,-

ŠTĚRK - BAGR         15.4.12                             3000,-

OPRAVA STUDNY   1.6.12                                2500,-

ŠTĚRK                     24.7.12                             1500,-

OBČERSTVENÍ DŮCHODCI                               3100,-

SOUČET                                   12623,- 

 

ZŮSTATEK PRO ROK 2013                         9628,-

 

KONÁREK  JAROSLAV                          200,-

IRMIŠ FELIX                                          200,-

MENCÁK FRANTIŠEK                           200,-

RENDLOVÁ MARTINA                          200,-

NOVÁ MARTA                                      200,-

 

ZŮSTATEK                                                                       10628,-

 

 

 

 

 

PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2013

 

 

MALYKOVÁ                  200,-

POKORNÝ                  300,-

DVOŘÁK                     200,-

ŽIROVNICKÝ               200,-

KOVALÍK                    200,-

BUCHAR - DLABAČ     500,-

DOBROVODSKÝ         200,-

KAŇOV                       300,-

ŠKÁBA                       200,-

KUTKOVI                   500,-

HRDINA                     200,-

BENEŠOVI                200,-

KOTLÍKOVÁ               200,-

RANSDORF               500,-

M. DLABAČ               200,-

KAMAS                     200,-

HLAVATÁ - DURKOVÁ   500,-

JUHÁSZ                    200,-

JUHÁSZOVÁ             200,-

TICHÝ                      200,-

VÁPENÍK                  200,-

RŮŽIČKA                  200,-

ŘÍHOVI                     200,-

URBANOVÁ             200,-

CHALUPOVÁ           400,-

TUREČKOVÁ           200,-

ZIKULOVÁ               200,-

BARDOVÁ               200,-

KUDRNA                 400,-

BERAN                   200,-

RENDLOVÁ            200,-

NOVÁ                    200,-

KŘÍŽOVÁ               200,-

KALINOVÁ-VLKOVÁ 300,-

KOUBA                 500,-

KOMÁREK            200,-

VOMÁSEK            200,-

PAŘÍK                   200,-

CHÝLE                  300,-

HOŘEJŠÍ              200,-

FROHLICH            200,-

PEŠICA                200,-

MAROUŠEK         200,-

NĚMCOVÁ            200,-

GAMBALA            200,-

KUDRNOVÁ          200,-

KORBELÁŘ          200,-

LAŽANSKÁ           200,-

MENCÁK             200,-

GALAČ                200,-

FRANC                200,-

POZMEZNÍ           200,-

ŠVECOVI st.        500,-

SECKÁ R.               200,-

ČERVENKOVÁ      200,-

VESELÁ                200,-

ZÍMOVÁ                200,-

KREJČÍ                 200,-

DOŠKÁŘ               300,-

WALTER               300,-

WALTEROVÁ        300,-

HOLEŠÍWSKÝ       300,-

PODANÁ               300,-

MERGL                 200,-

PERGNEROVÁ      200,-

KOŽDOŇOVÁ        300,-

LORENC               200,-

BLESKOVÁ         200,-

KVĚT                  200,-

VRŇÁKOVÁ        200,-

JAVŮREK            200,-

DAVIDOVI            200,-

SOLAŘ               500,-

PETRICKÁ          100,-

NESVADBA         200,-

DOTLOVÁ           200,-

LAPAČKOVÁ       400,-

VOITH                 300,-

PETROVÁ          200,-

SOUČKOVÁ        200,-

KOVÁŘ              300,-

KUBISKOVÁ       300,-

KLIKOVÁ             50,-

ŠVECOVI ml.       300,-

RUBENSKÁ        200,-

VLACHOVÁ-KADLEČEK  400,-

HLAVNIČKOVÁ    200,-

MACHÁČEK        200,-

FAJSTAVROVÁ   200,-

PALUVOVÁ         200,-

KANTOROVI       300,-

ČERNÝ               500,-

 

 

 

 

VYBRÁNO                             22.850,-

VÝDAJE                                2.520,-

 

 

 

V BANCE CELKEM             31.357,-